PROJECT COORDINATOR – Diversifying Voices on Climate Change

Women Connect First is looking for an enthusiastic Project Coordinator to join our Diversifying Voices on Climate Change activism to alter perceptions and challenge stereotypes around who can, and does, take action.

Fixed term post

November 2023 to May 2026

Salary £26,250

Full time post – 35 hours per week

Closing date for applications: Friday 8th December 5.00PM

email HR@womenconnectfirst.org.uk

Tel: 02920 343154

CYDLYNYDD PROSIECT

Dymuna Women Connect First benodi Cydlynydd Prosiect brwdfrydig i ymuno a’n tim prosiect Amrywio’r Llesiau sy’n ymwneud a Newid Hinsawdd, er mwyn cefnogi menywod o gymunedau anrywiol i weithredu ar newid hinsawdd ac i newid a herio canfyddiadau a stereoteipiau ynglyn a phwy all, a phwy sydd yn, gweithredu ar newid hinsawdd.

Sydd Tymor Penodol,

Tachwedd 2023 hyd a Mai 2026.

Cyflog £26,250 Llawn Amser – 35 awr yr wythnos.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 8 Rhagfyr 5.00PM

e-bostiwch: HR@womenconnectfirst.org.uk.

Tel: 02920 343154

Downloads: